Gemeente Rotterdam

De proces- en projectmanagers op gelijk niveau qua Lean kennis en Lean certificering

Probleemstelling

Het Expertisecentrum Processen van de Gemeente Rotterdam heeft 12Mprove benaderd om Lean trainingen te verzorgen voor haar medewerkers. Het doel van de training was het vergroten van Lean kennis en vaardigheden en het neerleggen van een uniforme basis van Lean kennis. Daarnaast was formele certificering vanaf het niveau Yellow en Green Belt voor verschillende medewerkers een behoefte.

Aanpak 12Mprove

In een training op maat van 6 dagen hebben de deelnemers op interactieve wijze kennis gemaakt met Lean als systeem. Er is geoefend met verschillende instrumenten om structureel te verbeteren. Met behulp van waardestroomanalyses en A3-verbeterplannen zijn de eerste stappen gezet in klantgerichte verbetering.

Resultaat

De eerste uitgewerkte verbetervoorstellen aan de hand van de A3-verbeterplannen hebben inmiddels tot significante resultaatverbetering geleid op het gebied van doorlooptijd en kwaliteit. Ook hebben alle deelnemers het formele Lean Green Belt certificaat in ontvangst mogen nemen. “Zelden zo’n goede training gehad”. “Goede mix tussen theorie en praktijk. De tools zijn allemaal direct toepasbaar”, aldus enkele deelnemers.