Robeco

Tientallen verbeterideeën, en nu? Hoe maak ik mijn teams “verbeter-effectief/efficiënt”?

Probleemstelling

Robeco Operations wilde graag meer effectieve verbeterkracht bij haar medewerkers creëren. Zo kunnen operationele (keten)processen efficiënter worden ingericht vanuit de verbeter ideeën van hun medewerkers. Nevendoel is om meer “Straight Through Processing” te creëren en dus uitval uit de systemen te verminderen. Dit betekent uiteindelijk minder tijd besteden aan deze uitval, waardoor weer meer tijd ontstaat om klanten beter te helpen.

Aanpak 12Mprove

12Mprove heeft 12 managers en medewerkers opgeleid naar een Lean Green belt certificaat. Voor, tussen en na de training voeren de deelnemers huiswerkopdrachten uit om concrete verbeterpunten aan te pakken. Tijdens het oppakken van deze ideeën worden de deelnemers door 12Mprove consultants begeleid. Door voldoende tijd tussen de trainingsblokken kon al tijdens de training worden gewerkt aan concrete verbeterpunten. Dit leverde direct resultaat op voor de organisatie.

Resultaat

Vanuit de training zijn 12 concrete verbeterprojecten opgestart. Momenteel worden deze projecten opgepakt en geïmplementeerd. Doel van deze trajecten is om het percentage automatische afhandeling (Straight through Processing) te verhogen.