Agile motiveert medewerkers en trekt goede mensen aan
20 september 2019 
4 min. leestijd

Agile motiveert medewerkers en trekt goede mensen aan

Agile werken wordt steeds populairder en organisaties kunnen deze werkwijze inzetten om talentvolle mensen te werven. Dit is hoe je dat doet.

Uit onderzoek blijkt dat als er nagedacht moet worden over het werk en enige vorm van creativiteit gewenst is, er drie zaken belangrijk zijn om mensen te motiveren en te laten excelleren. Autonomie, een duidelijk doel en meesterschap (Daniel Pink, 2010, Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us).

Alhoewel dit al geruime tijd bekend is zien wij dit bij veel organisaties nog niet terug. Want hoe geef je dit nu succesvol vorm in de praktijk?

Agile als drijver voor succes

Het antwoord op deze vraag is agile. Bij een agile-werkwijze spelen autonomie, een duidelijk doel en meesterschap een prominente rol. Waarbij agile in eerste instantie binnen IT ontwikkeld is om de problemen aldaar het hoofd te bieden, zien wij bij 12Mprove dat de agile-werkwijze nu ook buiten IT aan een flinke opmars bezig is.

Niet zo vreemd als je ziet hoeveel successen op het gebied van een snellere time to market, hogere klanttevredenheid en lagere kosten, deze aanpak gebracht heeft. Agile werken wordt zelfs als randvoorwaarde gesteld door medewerkers om bij een IT-organisatie te gaan werken. Wat maakt deze werkwijze dan zo populair?

Autonome teams komen zelf met de juiste oplossing

Agile-teams krijgen doorgaans zeer veel autonomie. Er worden duidelijke kaders geschetst, waarbinnen het team veel vrijheid geniet in hoe zij het werk organiseren. Niet alleen in wie wat doet, maar vooral in hoe het werk gedaan wordt. Medewerkers weten immers zelf het beste hoe een probleem opgelost moet worden en wat daarvoor nodig is.

Dit vergt creativiteit en werkt daardoor stimulerend en motiverend!

Vertaal doelen door naar de teams

Bij agile werken is het belangrijk dat het team heel duidelijk weet aan welk doel zij bijdragen. Dit kan een organisatiedoelstelling zijn, waarbij er een duidelijke relatie is tussen waar het team aan werkt en wat het overkoepelende organisatiedoel is.

Een andere veel voorkomende mogelijkheid is dat er een heel duidelijke visie voor een product of dienst is, waar het team aan werkt en bijdraagt. Medewerkers zien dat alles wat zij opleveren, het realiseren van de productvisie weer een stapje dichterbij brengt. Door dat in kleine stapjes te doen, en daar elke keer direct feedback van klanten op te krijgen, werkt dat extra motiverend.

De kans om ergens echt goed in te worden

Het ontwikkelen van meesterschap speelt een grote rol. Agile teams zijn multidisciplinair waarbij alle vaardigheden vertegenwoordigd zijn. Om zo zonder hulp van buitenaf de gewenste output te leveren. Dat betekent dat iedereen bepaalde vaardigheden meeneemt in het team. De som van die vaardigheden bepaalt het succes van het team. Iedere medewerker krijgt dus volop gelegenheid deze vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te groeien tot een ware meester. En krijgt hier ook alle waardering voor. Naast het meesterschap in een bepaalde discipline, wordt er ook van medewerkers verlangt dat ze zich naast hun eigen specialiteit ook ontwikkelen in andere benodigde vaardigheden in het team. Zo ontstaan er voor professionals continu kansen om zich verder te ontwikkelen.

Zo ontstaan er voor professionals continu kansen om zich verder te ontwikkelen.

Drie randvoorwaarden voor succesvol agile werken

Wij zien in de praktijk dat autonomie, een duidelijk doel en meesterschap medewerkers veel voldoening geven. Er zijn echter wel een drietal randvoorwaarden die een organisatie in moet vullen voordat agile-teams ook daadwerkelijk succesvol kunnen zijn.

1. Management moet snappen wat agile is

Wij zien regelmatig organisaties die voor een agile-manier van werken kiezen zonder dat het management echt begrijpt wat dat inhoudt. En belangrijker nog, wat dat van hen vraagt. Door de traditionele managementstijl te blijven hanteren in een agile-context, kunnen de voordelen ten aanzien van efficiëntie en motivatie volledig teniet worden gedaan. En vaak zonder dat men het door heeft. Wij zien managers regelmatig nog allerlei verzoeken bij het team neerleggen in plaats van bij de product eigenaar. Hierdoor raakt het proces verstoord en kan het team niet optimaal leren, waardoor versnelling uitblijft. Wij adviseren management teams daarom ook altijd zelfkennis te nemen van de agile-werkwijze en het leiderschap dat daarbij hoort. Hierdoor kan het management als een versneller werken in een transitie in plaats van een vertragende factor.

2. Vertrouwen betaalt zich terug

Het neerzetten van de juiste kaders is cruciaal. Autonomie kan alleen bestaan als managers de teams ook het vertrouwen geven dat zij met een goede oplossing zullen komen. Kortom, een duidelijke scheiding tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’. Het werkt zeer frustrerend voor de teams, wanneer er continu een goedbedoelende manager zich met de inhoud komt bemoeien en medewerkers komt vertellen hoe ze iets moeten doen. Geef de teams ruimte om te leren. Agile werken vraagt dus ook om discipline om je aan de werkwijze te houden. Als manager voeg je juist waarde toe door ervoor te zorgen dat het doel en de richting duidelijk zijn en dat hindernissen richting dat doel worden weggenomen.

3. Kies de juiste context

Agile werkt niet in iedere omgeving en kan niet klakkeloos organisatiebreed worden geïmplementeerd. Agile is geschikt voor complexer werk, waarbij vooraf niet exact bekend is wat er moet gebeuren en hoe dat gedaan moet worden. Denk hierbij aan innovatie, het doorontwikkelen van bestaande producten of diensten of projectorganisaties. Als je dat toepast in een operations-omgeving waar zeer gestandaardiseerd werk wordt gedaan, dan doe je niemand een plezier.

Succesvol agile werken

Agile werken levert een grote bijdrage aan de motivatie van medewerkers. Dit komt doordat medewerkers een grote mate van autonomie genieten, ze bijdragen aan een duidelijk doel en werken aan hun eigen meesterschap. Wil een organisatie succesvol agile gaan werken? Dan zijn er een drietal randvoorwaarden. Management moet begrijpen wat agile werken wel en niet is en dit met het juiste leiderschap ondersteunen. Een duidelijke scheiding tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ en agile alleen toepassen in de juiste context. Als een organisatie dit op de juiste manier weet vorm te geven, kan het een aantrekkelijkere werkgever worden en goede mensen aantrekken.

Over de schrijver
12Mprove helpt professionals en bedrijven om continu te verbeteren, door middel van training en coaching op het gebied van Lean, Agile, Scrum en leiderschap. Het gaat om slimmer werken, met een duidelijk focus op de klant, de medewerker en operationeel resultaat.