Wat is Agile werken?
23 februari 2021 
5 min. leestijd

Wat is Agile werken?

Agile is een manier van werken die jouw organisatie wendbaar maakt. Het stelt je in staat om snel in te spelen op trends en ontwikkelingen in de markt en de maatschappij. Het is een methode waarmee je succesvol kunt zijn in een turbulente omgeving. 

Agile is een werkwijze waarin het creëren van klantwaarde centraal staat. Deze manier van werken is in enkele jaren flink toegenomen in populariteit en wordt gebruikt door vele toonaangevende bedrijven, waaronder Google en Spotify. 

Met Agile wordt de ontwikkeling van grote projecten opgedeeld in kleine ‘sprints’ van twee tot vier weken. Hierdoor kan de ontwikkeling van het dienst makkelijker worden aangepast aan de veranderende wensen van de klant. 

Het ontstaan van Agile

Rond het einde van de jaren negentig was de IT-sector driftig op zoek naar betere manieren van werken. De traditionele manier van werken in de IT was een ontwikkelproces met enorm veel volgordelijke stappen. Projecten duurden onnodig lang, waren onnodig duur en de oplossing was bij oplevering al niet meer passend voor de klant

Momenteel is de term allang niet meer beperkt tot het IT-domein en is de werkmethode omarmd door een groot deel van het bedrijfsleven binnen HR, Finance, Marketing en Communicatie. Tegenwoordig valt de term Agile te pas en te onpas. Waar komt de term nu vandaan?

Om een antwoord te vinden op dit probleem werd in 2001 het Agile Manifesto opgesteld door zeventien onafhankelijke softwareontwikkelaars. De experts konden het niet compleet eens worden, maar waren het wel eens over de 4 kernwaarden en de 12 principes. Hoewel de principes gericht zijn op softwareontwikkeling, hebben ze een veel bredere relevantie.      

Agile waarden en principes

Over het doel van Agile konden de ontwikkelaars het wel degelijk eens worden. Dit omschreven ze als het ontdekken van betere manieren om, in hun geval, software te ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Dit vertaalt zich naar ‘het ontdekken van betere manieren om klanten te helpen en medewerkers hierin te ondersteunen.’ 

De vier Agile Kernwaarden

 1. Individuen en interacties boven processen en tools
 2. Werkende software / producten & diensten  boven uitvoerige documentatie
 3. Samenwerking met klanten boven contract onderhandeling
 4. Reageren op verandering boven het volgen van een plan.          

Alle waarden die hierboven genoemd worden zijn vanuit het Agile gedachtengoed waardevol, echter hecht men vanuit Agile meer waarde aan de waarden aan de linkerkant dan de waarden aan de rechterkant. De Agile principes zijn afgeleid van deze meest belangrijke waarden.    

De 12 Agile principes

 1. Het is onze hoogste prioriteit om de klant tevreden te stellen door snelle en continue levering van waardevolle software/producten & diensten.
 2. Verwelkom het veranderen van vereiste functionaliteiten, zelfs in een laat stadium van ontwikkeling. Agile processen omarmen verandering om de klant tevreden te stellen.
 3. Lever werkende software/producten & diensten in een regelmatige frequentie, van een aantal weken tot maanden, met een voorkeur voor de eerste.
 4. ‘Business’ mensen en ontwikkelaars moeten samenwerken tijdens het project.
 5. Bouw projecten rondom gemotiveerde individuen. Geef ze de omgeving en support die zij nodig hebben en vertrouw erop dat ze hun taak goed uitvoeren.
 6. De meest efficiënte en effectieve methode voor het overbrengen van informatie naar en binnen een ontwikkelteam is face-to-face communicatie.
 7. Werkende software/of diensten is de primaire maatstaf voor progressie.
 8. Agile processen moeten duurzame ontwikkeling ondersteunen. De sponsors, ontwikkelaars en gebruikers moeten constant een bepaalde snelheid kunnen behouden.
 9. Continu de technische kwaliteit en het ontwerp van je product verbeteren, versterkt Agile werken.
 10. Eenvoud – de kunst van het maximaliseren van de hoeveelheid werk dat niet gedaan hoeft te worden – is essentieel.
 11. De beste plannen, vereiste functionaliteiten en designs komen van zelforganiserende teams.
 12. Het team komt regelmatig bij elkaar om te reflecteren hoe ze effectiever kunnen worden en past het gedrag aan volgens de afspraken.

Agile en Lean

Soms worden Lean en Agile als twee compleet verschillende manieren van werken gezien. Onterecht, want deze twee werkwijzen vullen elkaar bijzonder goed aan. De waarde voor de klant staat bij beide manieren van werken centraal. Bij Agile ligt de nadruk op vernieuwen van producten en diensten, waar bij Lean de nadruk ligt op het verbeteren van bestaande processen. Beide zijn essentieel om de ontwikkeling en innovatieve kracht van je bedrijf te blijven garanderen.

1. Agile werken ondersteunt omgaan met verandering

verandering

De Agile werkmethode maakt je bedrijf wendbaar en maakt verandering onderdeel van de bedrijfsstrategie. Agile gaat uit van de stelling dat alleen verandering en onzekerheid zeker zijn. Daardoor sta je eerder open voor verandering en kom je sneller in actie. 

2. Met Agile verkort je de doorlooptijd

Merk je dat het te lang duurt om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen? Dan is de agile manier van werken een verademing voor jouw organisatie, omdat je er op deze manier voor zorgt dat er iedere twee tot vier weken een oplevering plaatsvindt. Dit dwingt je om het belangrijkste werk eerst te voltooien.

3. Met Agile verwerk je feedback van klanten

feedback verwerken    

Bij traditionele (IT-)projecten werd de scope aan het begin van het project behaald. Hierdoor worden vaak producten opgeleverd waarvan niet alle functionaliteiten in gebruik worden genomen, of cruciale functionaliteiten juist ontbreken die niet zijn meegenomen in de initiële scope van het project.

Met Agile werk je in korte sprints en laat je aan het eind van iedere sprint in een demo aan de stakeholders de werkende delen van je product zien. De feedback van klant en stakeholders die hieruit voortkomt, kun je weer meenemen tijdens de opvolgende sprint.        

4. Met Agile werk je efficiënter

Bij Agile ligt de focus op het zorgen voor zoveel mogelijk klantwaarde. De werkmethode dwingt je om het belangrijke werk eerst te doen, omdat je met een multidisciplinair team  in korte sprints werkt en aan het eind een werkend product oplevert. Daardoor worden een aantal van de verspillingen geëlimineerd.         

5. Agile maakt werken leuker

Als een organisatie niet optimaal functioneert, merk je dat terug op de werkvloer. Andersom werkt dat ook zo. Door Agile ga je efficiënter werken en worden de kennis en vaardigheden van medewerkers optimaal benut. Daardoor krijgt iedereen de mogelijkheid om zich maximaal te ontwikkelen. Medewerkers krijgen meer plezier in hun werk en halen meer voldoening uit hun rol.

6. Agile verzekert een transparant proces

Bij de Agile manier van werken ben je per definitie transparant. Aan het begin van iedere sprint spreek je af welke functionaliteiten er worden gemaakt of wat er wordt opgeleverd. Klanten weten wat ze kunnen verwachten en ook intern is het heel duidelijk wat er geproduceerd wordt en wat de timeline is.

7. Agile werken verhoogt de klanttevredenheid

Door Agile te werken ben je continu in ontwikkeling. Je producten en diensten worden dus ook continu een stukje beter. Zo kun je nieuwe functionaliteiten of toepassingen toevoegen waarmee jouw klanten nog blijer worden en eerder voor jou kiezen.

Wat is het verschil tussen Agile en scrum?

Agile en scrum worden vaak met elkaar verward, ondanks dat ze verschillend zijn. Agile is het basis gedachtegoed. Scrum is er daar één belangrijke uitwerking van.

Door te werken in sprints worden er snel nieuwe producten opgeleverd en kan er snel gereageerd worden op wensen uit de markt en externe factoren.

Scrum

Er zijn in de afgelopen jaren veel verschillende Agile-methoden ontwikkeld, waarvan scrum een van de meest geïmplementeerde methodes is. Bij scrum wordt er gewerkt met een scrum-team, waarin drie verschillende rollen zijn:

 • De product owner

De product owner stelt de prioriteiten vanuit een productvisie. Hij is de medewerker die de klant en stakeholders vertegenwoordigt en er voor zorgt dat de waarde (ROI) wordt gemaximaliseerd door juiste prioritering van de Product backlog.

 • De scrum master

De scrum master begeleidt het proces en ondersteunt het Scrum team. Hij zorgt ervoor dat de processen soepel verlopen en faciliteert in het wegnemen van obstakels die in de weg zitten. Als change agent zorgt hij ervoor dat de organisatie begrijpt waar Scrum over gaat en begeleid hij de organisatie naar adoptie van Scrum.

 • Het ontwikkelteam     

Het multidisciplinaire ontwikkelteam bestaat uit professionals die het uit te voeren werk zelf organiseren. Zij bepalen zelf vanuit de backlog welke items in de sprint worden meegenomen en hoe deze ontwikkeld dienen te worden en nemen op deze manier eigenaarschap over de werk dat gedaan moet worden.

Over de schrijver
12Mprove helpt professionals en bedrijven om continu te verbeteren, door middel van training en coaching op het gebied van Lean, Agile, Scrum en leiderschap. Het gaat om slimmer werken, met een duidelijk focus op de klant, de medewerker en operationeel resultaat.