Big Hairy Audacious Goal (BHAG) motiveert en inspireert de mensen in jouw organisatie
17 april 2024 
in Lean
3 min. leestijd

Big Hairy Audacious Goal (BHAG) motiveert en inspireert de mensen in jouw organisatie

Voor organisaties die continu willen verbeteren is het essentieel om iedereen uit te dagen met ambitieuze doelen. Een zogeheten Big Hairy Audacious Goal (BHAG) is een lange termijn doel dat voldoende intrigeert om medewerkers in een organisatie daadwerkelijk en in de juiste richting in actie te zetten.

In dit artikel ontdek je wat een BHAG precies is, geef ik je een aantal inspirerende voorbeelden en leg ik je uit hoe je zelf tot een goede BHAG komt.

Wat is een BHAG

De afkorting ‘B.H.A.G.’ staat voor Big Hairy Audacious Goal. Deze term komt uit het boek “Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies” (1994, Jim Collins & Jerry Porras).

Een BHAG is een groot en zeer ambitieus lange termijn doel (10 tot 30 jaar) dat een bedrijf of organisatie stelt om te inspireren en te motiveren. Het is iets uitdagends en prikkelends, dat bijna onmogelijk lijkt om te bereiken maar toch geloofwaardig is.

Dit lange termijn doel kan echt het verschil maken in jouw organisatie; het laat mensen weer dromen. Zelfs als deze droom in eerste instantie onbereikbaar lijkt. Een goede BHAG doet twee belangrijke dingen:

 1. Het vormt een uitdaging: het is belangrijk dat het doel net buiten bereik ligt, zodat het een uitdaging vormt en inspireert tot slimmer en creatiever te werken.
 2. Het geeft richting en bepaalt jouw koers: Een BHAG stimuleert in de juiste richting. Dus zelfs als je het niet haalt, ga je sowieso vooruit en ontdek je nieuwe wegen en mogelijkheden waar je mogelijk nog nooit eerder aan had gedacht of van had gehoord.

Inspirerende voorbeelden

Laten we kijken naar voorbeelden van BHAG’s van enkele grote, bekende merken. Deze helpen je om beter te begrijpen hoe slechts één zin mensen in een organisatie kan inspireren en motiveren.

Google:

“Organize the world’s information”

Facebook:

“Connect the world”

Uber:

“Transportation as reliable as running water, everywhere for everyone”

Tesla:

“To accelerate the world’s transition to sustainable energy”

Nike:

“Crush Adidas”

Hoe formuleer je een BHAG

Overtuigd van het nut van de BHAG? Laten we dan stap voor stap bekijken wat je kunt doen om zeker te weten dat je een passende BHAG opstelt, die gedragen wordt door de organisatie.

 1. Begrip van de missie en visie: Begin met een duidelijk begrip van de huidige missie en visie van je organisatie. Een BHAG moet hier nauw bij aansluiten.
 2. Brainstormsessie: Organiseer een brainstormsessie met sleutelfiguren in de organisatie, waaronder leiders, managers en mogelijk enkele invloedrijke werknemers. Het doel is om creatieve en ambitieuze ideeën te genereren die de organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen.
 3. Analyse van sterktes en zwaktes: Evalueer de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) van je organisatie. Dit helpt om realistisch te zijn over wat haalbaar is en waar kansen voor grootschalige vooruitgang liggen.
 4. Vaststelling van de belangrijkste uitdaging of kans: Identificeer een centraal thema of gebied dat cruciaal zal zijn voor de toekomstige groei en succes van je organisatie. Dit moet iets zijn dat zowel motiverend als fundamenteel is voor de langetermijnstrategie.
 5. Formulering van de BHAG: Formuleer de BHAG op een manier die duidelijk, beknopt en gemakkelijk te communiceren is. Zorg ervoor dat het ambitieus en uitdagend is.
 6. Toetsen bij stakeholders: Presenteer de voorgestelde BHAG aan een bredere groep stakeholders, inclusief werknemers, om feedback te verzamelen. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak binnen de organisatie.
 7. Aanpassing en commitment: Pas de BHAG aan op basis van de ontvangen feedback. En zorg ervoor dat er commitment is van het topmanagement en andere sleutelfiguren binnen de organisatie.
 8. Integratie in de strategie: Integreer de BHAG in de bredere strategie van de organisatie. Alle afdelingen en teams moeten begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het bereiken van het nieuwe, ambitieuze doel.
 9. Communicatie en implementatie: Communiceer de BHAG duidelijk en consistent binnen de hele organisatie. Ontwikkel een plan voor de implementatie en stel duidelijke mijlpalen en prestatie-indicatoren vast.
 10. Monitoring en aanpassing: Monitor de voortgang richting de BHAG en wees bereid om aanpassingen te maken als omstandigheden veranderen. Regelmatige beoordeling en aanpassing zijn cruciaal om de organisatie op het juiste spoor te houden.

De combinatie met Lean

Een BHAG motiveert je om voorbij de dagelijkse routine te kijken en moedigt aan om ambitieuze, innovatieve doelen te stellen. Dit sluit perfect aan bij de Lean-aanpak van continu verbeteren, efficiëntie verhogen en denken buiten vaste kaders.

Bij 12Mprove geloven we dat het combineren van een BHAG met Lean-methoden je niet alleen helpt bij het stroomlijnen van processen, maar ook je visie verrijkt. Dit creëert een cultuur van continue verbetering, gericht op zowel kleine stapjes als grote sprongen vooruit.

Onze Lean Green Belt training is speciaal ontworpen om je te ondersteunen bij het creëren van een cultuur van continu verbeteren in jouw team of organisatie. En het geeft je de tools en inzichten die nodig zijn om de theorie effectief in de praktijk te brengen.

Over de schrijver
Remco startte in 2013 het trainings- en adviesbureau 12Mprove om professionals en organisaties te helpen met continu verbeteren. Zijn motto was, en is nog steeds, om kennis te delen via praktische informatie. Remco is afgestudeerd bedrijfskundige en Lean Master Black Belt, met jarenlange ervaring in verandermanagement, onder andere bij Cap Gemini, Nuon, ING Bank, Achmea en Rabobank. Met zijn kennis en ervaring daagt hij je uit om elke dag een beetje beter te worden in alles wat je doet!