Root Cause Analysis (RCA) voor effectieve probleemanalyse
01 november 2023 
in Lean
4 min. leestijd

Root Cause Analysis (RCA) voor effectieve probleemanalyse

Bevind jij je ook regelmatig in de positie dat je met een probleem bezig bent wat je al eerder hebt opgelost of mee bezig bent geweest? En bekruipt je dan ook het gevoel dat je brandjes aan het blussen bent zonder echt de oorzaak van die brand te kennen? Dan is het tijd om kennis te maken met Root Cause Analysis (RCA), een krachtige methode om problemen op te lossen en processen te optimaliseren.

Of je nu een manager bent die naar duurzame oplossingen zoekt, of een teamlid dat graag effectieve problem-solving vaardigheden wil ontwikkelen: RCA kan een game changer zijn. In dit artikel zetten we op een rij wat RCA inhoudt, hoe je het toepast en welke voordelen het biedt.

De definitie van Root Cause Analysis

Root Cause Analysis (RCA), of gewoon in het Nederlands; grondoorzaken analyse, is een gestructureerde methode om de diepere oorzaken van problemen te achterhalen en aan te pakken. Het draait allemaal om het begrijpen van de oorzaak-en-gevolg-relaties achter problemen, zodat je niet alleen symptomen bestrijdt, maar juist ook duurzame oplossingen vindt.

De RCA methode helpt bij het identificeren van het kernprobleem en biedt waardevolle inzichten om herhaling van het probleem te voorkomen. RCA ondersteunt het gebruik van verschillende tools en technieken - zoals het Visgraatdiagram en de 5x Waarom-methode die we beide verderop in deze tekst toelichten - om tot de kernoorzaak van een probleem te komen.

De basisoorzaak van problemen blootleggen en effectieve oplossingen vinden. Hoe werkt dat in de praktijk? Lees verder om meer te ontdekken over de stappen van RCA, de tools die je kunt gebruiken en waarom het een onmisbare techniek is voor continue verbetering.

Hoe maak je een oorzakenanalyse?

Hoe maak je nu een oorzakenanalyse volgens RCA? Daar zijn verschillende tools en technieken voor, maar het proces bevat altijd de volgende vijf stappen:

Stap 1 - Definieer het probleem: begin met het duidelijk identificeren en definiëren van het probleem. Dit helpt om de focus te behouden en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen er hetzelfde over denken.

Stap 2 - Verzamel gegevens: verzamel relevante informatie die betrekking heeft op het probleem. Het kan bijvoorbeeld gaan om data uit onderzoek zoals klanttevredenheidsonderzoeken of data omtrent processen zoals doorlooptijden, klachtenrapportages en andere relevante bronnen.

Stap 3 - Analyseer oorzaken en gevolgen: stel de waarom vraag en ga daarmee op zoek naar de verschillende oorzaken, groepeer die mogelijke oorzaken van het probleem in categorieën. Dit helpt bij het visualiseren van de relaties tussen verschillende factoren.

Stap 4 - Identificeer kernoorzaken: vraag door op de oorzaken, leg de samenhang vast en onderbouw de oorzaken met bewijs. Door de combinatie van deze en voorgaande stappen kun je de kernoorzaken van het probleem ontdekken. Deze oorzaken zijn de echte boosdoeners en moet je aanpakken om herhaling te voorkomen.

Stap 5 - Adviseer en rapporteer: stel adviezen op, over hoe het probleem in het vervolg te voorkomen. Leg vast wie de oplossingen waar en wanneer implementeert. Stel een eindrapport op met conclusies en aanbevelingen, compleet met bewijsstukken.

Tools en Technieken voor RCA

Twee bekende hulpmiddelen van Root Cause Analysis zijn het Visgraatdiagram en de 5x Waarom methode. We lichten ze kort toe:

Visgraatdiagram (Ishikawa- of Boomdiagram): dit diagram helpt je om mogelijke oorzaken te categoriseren in verschillende groepen. Het diagram lijkt op een visgraat en de 'vinnen' vertegenwoordigen categorieën zoals Mensen, Methode, Materialen, Machines, Metingen en Milieu.

Visgraat diagram


5x Waarom-methode: deze methode is eenvoudig maar doeltreffend. Stel bij elk antwoord op de vraag "Waarom?" opnieuw dezelfde vraag, tot je bij de diepste oorzaak uitkomt. De 5x is een vuistregel, het kan natuurlijk voorkomen dat je al eerder bij de kern komt.

5x waarom


Oorzakenanalyse in het Kaizen-proces

Er is een samenhang tussen RCA en Kaizen. Binnen het Kaizen-proces, gericht op voortdurende verbetering, speelt oorzakenanalyse een cruciale rol. Tijdens de analysefase van Kaizen wordt veel aandacht besteed aan het identificeren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen. RCA past perfect in deze context.

Meer dan een methode

Het toepassen van RCA is niet alleen een methode, maar ook een mentaliteit, een denkwijze. Eigenlijk is het jouw intrinsieke motivatie om een probleem op te lossen en nooit meer te laten terugkomen. Deze basisgedachte helpt je om diepere inzichten te krijgen in problemen, zodat je ze effectiever kunt aanpakken en toekomstige problemen kunt voorkomen. Blijf nieuwsgierig naar nieuwe tools en technieken, en pas ze aan je behoeften aan. Door RCA toe te passen, kun je niet alleen problemen oplossen, maar ook een cultuur van continue verbetering in je organisatie bevorderen.

Voordelen van Root Cause Analysis

Root Cause Analysis biedt verschillende voordelen voor professionele organisaties die streven naar continue verbetering:

  • Voorkomen van herhaling: door de kernoorzaken van problemen aan te pakken, voorkom je herhaling van dezelfde problemen in de toekomst.
  • Efficiëntie en productiviteit: RCA helpt om verspilling en inefficiëntie in processen te verminderen, wat leidt tot verbeterde productiviteit.
  • Betere besluitvorming: het identificeren van de ware oorzaken stelt organisaties in staat om betere beslissingen te nemen en gerichte oplossingen te implementeren.
  • Verhoogde klanttevredenheid: door het oplossen van problemen en het leveren van consistente kwaliteit kunnen organisaties de tevredenheid van klanten verhogen.
  • Betere samenwerking: effectieve RCA vereist vaak samenwerking binnen teams. Diverse perspectieven kunnen helpen bij het identificeren van verschillende mogelijke oorzaken en oplossingen.
  • Proactieve aanpak: Root Cause Analysis gaat niet alleen over het oplossen van problemen nadat ze zich hebben voorgedaan. Het stelt organisaties ook in staat om proactief problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze groter worden.

RCA en Lean

Root Cause Analysis wordt vaak in verband gebracht met Lean, een methodologie die zich richt op het elimineren van verspilling in processen. RCA vormt een integraal onderdeel van de DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) cyclus van Lean. In de 'Analyze' fase wordt RCA gebruikt om de onderliggende oorzaken van problemen te identificeren en oplossingen te ontwikkelen.

Kritisch denken en continue verbetering

Root Cause Analysis gaat hand in hand met kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Het gaat verder dan oppervlakkige beoordelingen en moedigt professionals aan om dieper te graven en te begrijpen hoe verschillende factoren met elkaar samenhangen. Het implementeren van RCA gaat samen met het bevorderen van een cultuur van continue verbetering binnen een organisatie.

Het aanpakken van grondoorzaken van problemen draagt bij aan het vermogen van een organisatie om voortdurend te leren en te groeien. Kortom, Root Cause Analysis is een waardevolle vaardigheid die sterk kan bijdragen aan het succes van een organisatie. Het biedt een gestructureerde manier om problemen op te lossen en processen te verbeteren, wat resulteert in efficiëntere activiteiten en betere resultaten.

Zelf aan de slag met RCA?

Wil jij ook problemen in jouw organisatie structureel oplossen en bedrijfsprocessen verbeteren? In onze Lean Green Belt training geven wij jou de tools en technieken én leren we jou alle essentiële vaardigheden om dit mogelijk te maken.

Over de schrijver
12Mprove helpt professionals en bedrijven om continu te verbeteren, door middel van training en coaching op het gebied van Lean, Agile, Scrum en leiderschap. Het gaat om slimmer werken, met een duidelijk focus op de klant, de medewerker en operationeel resultaat.